ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Шаблоны Joomla здесь

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень І сесії VII скликання від 08.11.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5

1. Про початок повноважень

депутатів Вилківської міської ради                  № 01    від 08.11.2017 р.

2. Про визнання повноважень

міського голови                                                  № 02     -//-

3. Про обрання секретаря

Вилківської міської ради                                   № 03     -//-

4. Про затвердження заступників

міського голови                                                  № 04    -//-

5. Про дострокове припинення

повноважень депутата

Вилківської міської ради

VIІ скликання Санжари О.О.                           № 05    -//-

6. Про затвердження кандидатури

на посаду секретаря Виконавчого

комітету  Вилківської міської ради                  № 06    -//-

7. Про покладання обов’язків старост             № 07    -//-

8. Про затвердження персонального

складу виконавчого комітету

Вилківської міської ради                                  № 08    -//-

9. Про призначення відповідального

за облік, зберігання та витрачання

бланків свідоцтва державної

реєстрації  актів цивільного

стану по Вилківській міській раді                  № 09    -//-

10. Про реорганізацію Десантненської

сільської ради                                                     № 10    -//-

                         

11. Про реорганізацію Мирнівської

сільської ради                                                     № 11    -//-

1 2 3 4 5

12. Про покладання обов’язків із

вчинення нотаріальних дій                                № 12    від 08.11.2017 р

13. Про створення робочих комісій

для забезпечення виконання

Вилківским  міським головою

повноважень з управління справами

юридичних осіб, що реорганізуються

у зв’язку із приєднанням до

Вилківської міської ради                                      № 13    -//-

14. Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017рік»                                       № 14    -//-

                                   

15. Про утворення робочої групи з

розробки Регламенту Вилківської 

міської ради та Положення про

постійні комісії  міської ради

сьомого скликання                                                 № 15    -//-

РІЗНЕ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О ТО К О Л

І сесії Вилківської  міської ради сьомого скликання

08 листопада 2017 року

м. Вилкове

Всього депутатів

Вилківської міської  ради -26

Присутні на початок сесії – 24

Запрошені: Маслов Ю.К., депутат Одеської обласної ради, депутати Кілійської районної ради, сільські голови сіл Мирне та Десантне, посадові особи Вилківської міської ради, керівники підприємств установ-організацій громади

Сесію відкриває Петрушенко Л.Р. – голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії

Звучить гімн України

Виступ голови Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

Про підсумки виборів депутатів Вилківської міської ради і виборів міського голови

(Інформація додається)

Голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

надає слово обраному міському голові Дзядзіну М.Т.

Прийняття присяги міським головою Дзядзіним М.Т.

Привітання міського голови Дзядзіна М.Т. депутатів Вилківської міської ради

Кворум для роботи сесії є

СЛУХАЛИ: Дзядзіна М.Т. , міського голову, який запропонував

1. обрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік

2. у разі виникнення конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного сесії та ухвалення рішень, депутати мають повідомити про це.

ВИРІШИЛИ:

1. обрати лічильну комісію в складі: Швидченко Л.В., Цихун В.П., Гаврилюк А.І.

2. доручити лічильній комісії виконувати функції секретаріату сесії

В голосуванні бере участь міський голова М.Т,Дзядзін

Голосували одноголосно:

СЛУХАЛИ: Дзядзіна М.Т., міського голову, який запропонував порядок денний та регламент І сесії міської ради.

Пропонується наступний порядок денний:

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

І сесії VII скликання від 08.11.2017 року

 

1.  Про початок повноваженьдепутатівВилківськоїміськоїради

Інформація: міський голова Дзядзін М.Т.

2.  Про визнанняповноваженьміськогоголови

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

3.  Про обрання секретаря Вилківськоїміськоїради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

4.  Про затвердженнязаступниківміськогоголови

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

5.  Про затвердженнякандидатури на посаду секретаря ВиконавчогокомітетуВилківськоїміськоїради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

6.  Про покладанняобов’язків  старост

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

7.  Про затвердженняперсонального складу виконавчогокомітету

Вилківськоїміської ради  

Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

8. Про призначеннявідповідального за облік, зберігання та 

Витрачаннябланківсвідоцтвдержавноїреєстраціїактів

цивільного стану по Вилківськійміськійраді

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

9.  Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

10. Про реорганізацію Десантської сільської ради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

11. Про реорганізацію Мирнівської сільської ради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

12. Про створенняробочихкомісій для забезпеченнявиконання

Вилківськимміським головою повноважень з управління

справами юридичнихосіб, щореорганізуються у зв’язкуіз

приєднанням до Вилківськоїміської ради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

13. Про утворенняробочоїгрупи з розробки Регламенту Вилківської

міськоїради та Положення про постійнікомісії міської ради

сьомогоскликання

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

Пропонується регламент роботи сесії:

Для доповіді – до 10 хв.;

Виступи в обговоренні – до 3 хв

Довідки – до 2 хв

Вноситься пропозиція прийняти даний проект рішення за основу.

Підсумки голосування:

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

Приймається.

Чи є в депутатів зміни і доповнення до порядку денного?

Голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р. звернулася з проханням включити в порядок денний сесії питання  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017рік»   

Проводиться голосування за пропозицію голови Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

                            

Підсумки голосування:

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

Приймається.

Вноситься пропозиція порядок денний з внесеними змінами і доповненнями та регламент першої сесії міської ради прийняти в цілому

Підсумки голосування:

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Порядок денний і регламент роботи першої сесії Вилківської  міської ради VII скликання від 08.11.2017 р. затвердити.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської

ради».

Інформує: міський голова М.Т.Дзядзін

Список депутатів Вилківської міської ради VII скликання додається

Прийнято без обговорення

Підсумки голосування :

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 01 «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської ради», прийняти.

                 

СЛУХАЛИ:  «Про визнання повноважень міського голови».

Інформує :  міський голова М.Т.Дзядзін

Прийнято без обговорення

Підсумки голосування :

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 02 «Про визнання повноважень міського голови»,прийняти.

СЛУХАЛИ:  «Про обрання секретаря Вилківської міської ради».

Інформує:  міський голова М.Т.Дзядзін

Дзядзін М.Т. вніс пропозицію обрати секретарьом Вилківської міської ради депутата від політичної партії БПП «Солідарність» Голубову Марію Федорівну

Оголошується перерва для проведення таємного голосування на 10 хв.

Доповідь лічильної комісії (протокол №1)

Голубова М.Ф.:  Я, депутат Вилківської міської ради,  Голубова Марія Федорівна,    звертаюся   із заявою про те, що у відповідності  до ст. 59 п.1  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в  зв'язку   із можливістю виникнення   конфлікту  інтересів  під час   голосування питання  порядку  денного –  «Про обрання секретаря ради» - брати  участь у   голосуванні не буду.

Проводиться таємне голосування

Доповідь лічильної комісії про підсумки голосування (протокол №2)

Прийнято без обговорення

Підсумки голосування:

за                        – 18

проти                  – 5

утримались        – 0

не голосували    – 0

не дійсний           - 1

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 03  «Про обрання секретаря Вилківської міської ради», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про затвердження заступників міського голови».

Інформує : міський голова М.Т.Дзядзін, який вніс пропозицію першим заступником міського голови обрати Коротиша Олександра Володимировича

Виступ Коротиша О.В.

Проводиться поіменне голосування (додається)

                                           

Підсумки голосування :

- за                        -24+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Дзядзін М.Т. вніс пропозицію обрати заступником міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Санжару Олександра Олександровича

Виступ Санжари О.О.

Санжара О.О.: Я, депутат Вилківської міської ради, Санжара Олександр Олександрович,    звертаюсь   із заявою про те, що у відповідності  до ст. 59 п.1  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в  зв'язку   із можливістю виникнення   конфлікту  інтересів  під час   голосування питання  порядку  денного –  «Про обрання секретаря ради» - брати  участь у   голосуванні не буду.

Проводиться поіменне голосування (додається)

 Підсумки голосування :

- за                        - 14+1

- проти                  - 6

- утримались        - 3

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 04 «Про затвердження заступників міського голови», прийняти.

   СЛУХАЛИ: «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської ради VІІ скликання Санжари О.О.»

Інформує :  міський голова М.Т.Дзядзін

Санжара О.О., депутат Вилківської міської ради звернувся з заявою про припинення депутата Вилківської міської ради в зв’язку з затвердженням на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету (заява додається)

Проводиться голосування поіменно

Підсумки голосування :

- за                        -23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 05 «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської ради VІІ скликання Санжари О.О.», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про затвердженнякандидатури на посаду секретаря ВиконавчогокомітетуВилківськоїміськоїради».

         Інформує: міський голова М.Т.Дзядзін, який вніс пропозицію затвердити на посаду секретаря виконкому Вилківської міської ради Тихонову Надію Михайлівну

Проводиться поіменно голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 06 «Про затвердженнякандидатури на посаду секретаря ВиконавчогокомітетуВилківськоїміськоїради», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про покладанняобов’язків  старост»

Інформує: міський голова М.Т.Дзядзін, який запропонував покласти виконання обов’язків старост на голів, які здійснювали повноваження сільського голови до об’єднання в селах Мирне, Десантне і Новомиколаївка.

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 07 «Про покладанняобов’язків  старост», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про затвердженняперсонального складу виконавчогокомітету

Вилківськоїміської ради»  

                        Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т., який вніс пропозицію обрати виконавчий комітет Вилківської міської ради в кількості 15 чоловік

Проводиться голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Пропонується персональний склад виконавчого комітету Вилківської міської ради в кількості 15 чоловік

Проводиться поіменне голосування

 Підсумки голосування :

- за                        - 15+1

- проти                  - 0

- утримались        - 8

- не голосували    - 1

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 08 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Вилківської міської ради», приймається

СЛУХАЛИ: «Про призначення відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтва державної реєстрації  актів цивільного стану по Вилківській міській раді»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т., який запропонував покласти обов’язки відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтва державної реєстрації  актів цивільного стану по Вилківській міській раді на секретаря виконавчого комітету Тихонову Надію Михайлівну.

Проводиться поіменне голосування(додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 09 «Про призначення відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтва державної реєстрації  актів цивільного стану по Вилківській міській раді», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про реорганізацію Десантненської сільської ради»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

                                                                                              

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування в цілому (поіменно-додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 10 «Про реорганізацію Десантненської сільської ради», прийняти.

СЛУХАЛИ: «. Про реорганізацію Мирнівської сільської ради»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

Зачитується проект рішення

Проводиться голосування в цілому (поіменно-додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 11 «Про реорганізацію Мирнівської сільської ради», прийняти.

                                                                                                                

СЛУХАЛИ: «Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій».

                Інформує: міський голова Дзядзін М.Т., який запропонував покласти обов’язки із вчинення нотаріальних дій на секретаря виконкому Тихонову Надію Михайлівну

Проводиться поіменне голосування(додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 12 «Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про створення робочих комісій для забезпечення виконання

Вилківским  міським головою повноважень з управління справами

юридичних осіб, що реорганізуються у зв’язку із приєднанням до Вилківської міської ради»

                 Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування (додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 13 «Про створення робочих комісій для забезпечення виконання Вилківским  міським головою повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються у зв’язку із приєднанням до Вилківської міської ради», прийняти.

                                                                                          

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік».

Інформує: головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування (додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 14 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про утворення робочої групи з розробки Регламенту Вилківської  міської ради та Положення про постійні депутатські комісії  міської ради

сьомого скликання»                                  

               Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменно голосування (додається)

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 15 «Про утворення робочої групи з розробки Регламенту Вилківської  міської ради та Положення про постійні депутатські комісії  міської ради сьомого скликання», прийняти.

Порядок денний вичерпано

Сесія оголошується  закритою.

Звучить  Гімн  України.

         Міський  голова                                                         М.Т.Дзядзін

Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4